nabízíme také
sušičky dřeva

Výběr vysoušeče

Odvlhčovač – vysoušeč v domácnosti a jeho využití

Použití vysoušeče – odvlhčovače v jiných prostorách

Obecné zásady při používání vysoušeče – odvlhčovače

Základní rozdíly mezi vysušováním odvlčovačem a topením (s větráním)

Vysoušeč - odvlhčovač při likvidaci následků škod způsobených vodou


Výběr vysoušeče

Každý odvlhčovač - vysoušeč je vhodný pro jiný účel (použití na stavbě, ke krytému bazénu, v domácnosti).
Pro dobrý výběr odvhlčovače je vhodná konzulatce s odborníkem – obraťte se na nás (mailem, telefonem)

Odvlhčovač – vysoušeč v domácnosti a jeho využití

Při domácích činnosti vzniká teplo a vlhko (dýchání, sprchování, vaření, pečení, žehlení, sušení prádla na topení..) Tato vlkost se vstřebává do vzduchu, který pak dýcháme a ve kterém žijeme. Vlhký vzduch pak může začít kondenzovat (vytvářet vlhkost) na zdech, oknech atd. V takových místech vznikají nehezké „mokré mapy“ s plísněmi a roztoči. Ve vlhkém prostředí přežívají bacily nejrůznějších infekčních nemocí o mnoho déle. Proto je dobré mít doma k dispozci malý odvhlčovač, který je schopen snížit vlhkost vzduchu velmi rychlým způsobem.

 • koupelna, kuchyně
 • vlhký sklep či garáž
 • při sušení prádla (sušení prádla tímto způsobem (z hlediska úspory energie a času) patří k jednomu z nejekonomičtějších). Ventilátorem odvhlčovače se suchý a teplý vzduch dostává mezi visící prádlo (prádlo se hýbe jako při jemném větříku). Vlhkost z prádla se tímto pohybem dostává do vzduchu, který opět nasává odvhlčovač a ven z přístroje je vyfukovám suchý a teplý vzduch. Takovéto sušení je nejvíce podobné sušení prádla venku, tedy jako sušení sluncem a větrem. Při tomto způsobu sušení prádla – sušení v uzavřeném prostoru – odpadá větrání a následné topení do prostoru. Tím dochází k velkým úsporám el. energie. Vzhledem k výše uvedenému, je prádlo ideálně vysušené (některé kousky – např. košile sušená přímo na ramínku se nemusí vůbec žehlit a zbytek prádla se daleko lépe žehlí).
 • rodinné domky – novostavby (dosoušení novostavby, zrychlení dokončovacích prací), starší RD (ne příliš kvalitní izolace, okna – vznik plísní, vlhkých míst na stěnách), chalupy (celková vlhkost – hlavně na jaře, kdy se v zimě chalupa neobývala)
 • byty (při sušení prádla – v koupelně, na zasklenné lodžii)

Použití vysoušeče – odvlhčovače v jiných prostorách:

 • Odchovny a pěstírny akvarijních ryb (snižují vlhkost vzduchu, zabraňují „ztrácení“ vody z akvárií)
 • Truhlářské provozy, sušárny řeziva, sklady ( vhodné pro dosoušení řeziva, do skladů materiálu a hotových výrobků – zabraňují znovunasycení řeziva vzdušnou vlhkostí, udržují požadovanou vlhkost vzduch
 • Sklepy, suterénní prostory - (zmenšují pocení stěn, zabraňují tvoření plísní)
 • garáže (např. odstranění vlhkosti po tání ledu a sněhu na povrchu auta)
 • Restaurace, vývařovny jídel, kuchyňské prostory, školní jídelny (snížení vzdušné vlhkosti v čase mimo pracovní dobu - vysoušeč pracuje bez přítomnosti obsluhy a personálu – VELKÁ ČASOVÁ ÚSPORA)
 • Velké prádelny, sušárny prádla, mandly - (snižují vlhkost prostředí, zkracují dobu sušení a pomáhají odstranit nepříjemné zápachy)
 • Knihovny, muzea, obrazové galerie, vinné sklepy, trezory v bankách, archívy a depozitáře - (umožňují předcházet škodám na dokumentech a cenných předmětech způsobených vlhkostí tím, že ji dokáží udržet na ideální úrovni)
 • sportovní zařízení, stadiony, fitnes centra – šatny, sprchy (snížení vzdušné vlhkosti, sušení oblečení, sušení bot v lyžárnách)

Obecné zásady při používání vysoušeče – odvlhčovače

 • nevětrat prostor (při vysoušení je netřeba větrat - prostor by měl uzavřen (okna a dveře) bez možnosti vzduchu zvenčí.
 • rozdělení většího prostoru - pokud máte větší protor bez dveří, je vhodné tento prostor rozdělit (možno jen zástěnou – igelit, pevný závěs, zástěna) tak, aby bylo zamezeno proudění vzduchu v celém prostoru.

Základní rozdíly mezi vysušováním odvlčovačem a topením (s větráním)

Vysušování topením a větráním je velice energeticky náročné. Také dochází k tzv. vrchnímu usušení (pouze vrchní vrstva stěn vypadá suše, ale vlhkost je uzavřena v hloubce zdiva). V případě, že se přestane prostor vysoušet (máte pocit, že je vysušeno), dostaví se nepříjemný jev – skrytá vlhkost vystoupí na povrch a stěna je opět vlhká.

Při vysušování vysoušečem - odvlhčovačem naopak větrání a topení zcela odpadá – tento způsob je tedy velice ekonomický. Vysušovaný prostor je uzavřen, nedochází k přílivu vlhkého vzduchu zvenčí, jedná se o uzavřenou cirkulaci vzduchu (stejný vzduchu v prostoru prochází přístrojem, uvnitř přístroje je zbaven vlhkosti a vrací se zpět do prostoru teplý a suchý vzduch, který na sebe váže přebytečnou vlhkost a tak stále dokola, dokud není všechny vlhkost pohlcena). Nadbytečná vlhkost je odváděna do sběrné nádoby (je možné i přímo do odpadu – pokud je to technicky možné). Přístroje mohou být vybaveny pumpami kondenzátu.

Vysoušeč - odvlhčovač při likvidaci následků škod způsobených vodou

V případě vodovodní havárie (vytečení pračky, prasklé rozvody, poškozená vodovodní baterie atd) použití vysoušeče – odvlhčovače velmi zrychlí odstraňování následků škody i případných stavebních oprav. Pokud je vodovodní havárie pojistnou událostí (záleží na Vaší pojistné smlouvě), je odvlhčování při likvidaci škod hrazeno pojišťovnou (vč. spotřebované energie).

pouz1pouz2

mapka